Disclaimer & Privacy

Disclaimer

E-mail disclaimer
OKU Business Partners b.v. (OKU) heeft aan het opstellen en verzenden van dit e-mail bericht (met bijlagen) de nodige zorg besteed. Desondanks is het mogelijk dat dit bericht onvolledig is, onjuistheden bevat, niet voor u is bestemd en/of te laat wordt ontvangen. OKU aanvaardt daarvoor geen aansprakelijkheid. Evenmin kunnen aan dit bericht rechten worden ontleend. De informatie verzonden in dit e-mail bericht inclusief de bijlage(n) is vertrouwelijk en is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde van dit bericht. Indien u niet de beoogde ontvanger van dit bericht bent, verzoekt OKU u vriendelijk doch dringend dit bericht te verwijderen en eventuele bijlagen niet te openen. OKU wijst u op de onrechtmatigheid van het openbaar maken, gebruiken, vermenigvuldigen, verspreiden en/of verstrekken van de inhoud van dit bericht aan derden. Tevens wordt u verzocht de afzender per omgaande van de onjuiste adressering/ontvangst op de hoogte te stellen en dit bericht, met inbegrip van eventuele bijlagen, uit uw systeem te wissen. OKU aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico’s verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.

This message and any attachment are for the intended recipient's use only. It may contain confidential, proprietary or legally privileged information or otherwise be protected from disclosure by other legal rules. If you are not the intended recipient, you may not use, disclose or reproduce this message, its attachment or any part thereof, or take any action in reliance thereon. Please notify the sender immediately and delete this message and any attachment from your system. Emails are not secure and cannot be guaranteed to be error free as they can be intercepted, amended, or contain viruses. Anyone who communicates with us by email is deemed to have accepted these risks. OKU Business Partners b.v. and its employees deny any responsibility for any damage arising from the use of email. Any opinion and other statement contained in this message and any attachment are solely those of their author and do not necessarily represent those of the company.

Website disclaimer
Hoewel deze website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid is samengesteld, is OKU Business Partners niet verantwoordelijk en wijst iedere aansprakelijkheid af voor enige directe of indirecte schade die zou kunnen ontstaan door het gebruik van de informatie die aangeboden wordt op de website. Op alle informatie en adviezen die gegeven worden door OKU Business Partners zijn haar algemene voorwaarden van toepassing. Deze zijn op te vragen bij OKU Business Partners. Voorts kunnen aan de inhoud van deze website op geen enkele manier rechten worden ontleend of aanspraken worden gemaakt.

Although this website has been created with utmost care, OKU Business Partners is not accountable and rejects liability for any direct or indirect damage that could result from the use of the information offered on this website. OKU Business Partners declares that the general conditions of OKU Business Partners are applicable to all advice and information provided by OKU Business Partners. These general conditions can be requested from OKU Business Partners. Furthermore, no rights or claims in any way can be based on the contents of this website.

Privacy

Oku Business Partners respecteert de privacy van de bezoekers van haar website. Wij dragen er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Verwerking van de persoonsgegevens gebeurt op een wijze, die in overeenstemming is met de eisen die de Wet Bescherming Persoonsgegevens stelt.